Để kiểm tra Rút tiền về Ví ZaloPay có thành công, bạn thực hiện các bước sau:
  • Bước 1: Làm mới trang bằng cách chạm giữ và kéo thả màn hình hoặc thoát khỏi Tài khoản tích lũy, sau đó truy cập lại


  • Bước 2: Kiểm tra có xuất hiện giao dịch vừa thực hiện ở mục "Giao dịch gần đây" hoặc trong mục "Lịch sử giao dịch" không

  • Bước 3: Kiểm tra xem trạng thái của giao dịch được tìm thấy có đang là Thành công hay không


Nếu có xuất hiện giao dịch và trạng thái giao dịch là thành công, thông thường trong 5 phút, tiền sẽ được cộng vào Ví ZaloPay của bạn. Trong trường hợp bị chậm, tiền sẽ về trước 16h ngày làm víệc tiếp theo.