Tuỳ vào thời gian chuyển tiền, tiền lời sẽ được cộng vào Tài Khoản Tích Lũy ở các ngày khác nhau.

  • Chuyển tiền vào Tài Khoản Tích Lũy từ Thứ 2 - Thứ 5: tiền lời sẽ được tính ngay trong ngày hiện tại, và sẽ được cộng vào Tài Khoản vào ngày hôm sau.

  • Chuyển tiền vào Tài Khoản Tích Lũy từ Thứ 6 - Chủ nhật: tiền lời sẽ bắt đầu được tính vào Thứ 2, và sẽ được cộng vào Tài Khoản vào ngày Thứ 3. Trong trường hợp Thứ 2 là ngày lễ, tiền lời sẽ bắt đầu được tính vào ngày làm việc đầu tiên sau cuối tuần, và sẽ được cộng vào Tài Khoản vào ngày tiếp sau đó.

Chuyển tiền vào Tài Khoản Tích Lũy trong ngày lễ, tết, tiền lời sẽ bắt đầu được tính vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ lễ, tết và sẽ được cộng vào Tài Khoản vào ngày tiếp sau đó.

 Ngày lễ, tết bao gồm các ngày nghĩ lễ, tết theo quy định của pháp luật và thông báo của cơ quan có thẩm quyền.