Số tiền đầu tư của người dùng chuyển vào Tài Khoản Tích Lũy sẽ được Infina gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, do Công Ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) giám sát và Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) lưu ký nhằm đảm bảo các khoản đầu tư được thực hiện đúng mục đích.

Hoạt động của Infina được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte - một trong 4 công ty Kiểm toán hàng đầu thế giới (Big 4).