Để huỷ liên kết tài khoản Vietcombank đang liên kết trong ví ZaloPay, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây:

- Bước 1: Truy cập trang VCB Digibank: https://vcbdigibank.vietcombank.com.vn/

- Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản VCB Digibank bằng tên đăng nhập và mật khẩu do ngân hàng cấp

- Bước 3: Chọn thẻ "Tiện ích gia tăng"

- Bước 4: Trong thẻ này, bạn chọn mục "Liên kết Ví điện tử", chọn "Ngừng dịch vụ"

- Bước 5: Tại mục "Nhà cung cấp dịch vụ", chọn loại ví "ZaloPay" và chọn đúng số điện thoại ZaloPay của bạn

- Bước 6: Chọn "Xác nhận" để hoàn tất thao tác huỷ liên kết