Tiền trong Tài khoản tích lũy được sử dụng để thanh toán cho các giao dịch mua hàng hoá, dịch vụ trong ZaloPay.
Theo đó, tiền từ Tài khoản sẽ được rút về Ví ZaloPay để thực hiện thanh toán. Giao dịch hoàn toàn miễn phí.