Trong trường hợp này bạn hãy:
  1. Kiểm tra kĩ lại lịch sử giao dịch
  2. Nếu thấy phát sinh giao dịch lạ, bạn cần đổi ngay mật khẩu thanh toán tại ZaloPay đồng thời liên hệ tổng đài ZaloPay qua số 1900 54 54 36 để yêu cầu tra soát và tạm khóa tài khoản


Bạn có thể tham khảo thêm các biện pháp tăng cường bảo mật tài khoản tại đây.