TLS (Transport Layer Security), cùng với SSL (Secure Sockets Layer) là các giao thức bảo mật nhằm mục đích bảo vệ đường truyền khi dữ liệu được truyền tải trên Internet. 
Đây là giải pháp an toàn thông tin toàn cầu, tạo ra một đường truyền được mã hóa giữa máy chủ và máy trạm. Phương pháp này không chỉ đảm bảo tính bảo mật cao mà còn cho phép  xác thực tính toàn vẹn của các dữ liệu qua các mã xác thực (message authentication code). 
Các chứng thư SSL/TLS của ZaloPay đã được đăng kí với GlobalSign – nhà cung cấp chứng thư số có quy mô toàn cầu.