Mã khóa bí mật dùng một lần (One Time Password - OTP) là mã khóa bí mật có giá trị sử dụng một lần và có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định, thường được sử dụng như một yếu tố thứ 2 để xác thực người dùng truy cập ứng dụng hoặc thực hiện giao dịch Internet Banking.
Ví ZaloPay sẽ gửi mã OTP đến bạn trong trường hợp: 
  • Đăng kí tài khoản mới 
  • Đổi thiết bị 
  • Đăng xuất tài khoản rồi đăng nhập lại bằng số điện thoại 
  • Thực hiện các thao tác có độ rủi ro cao khác như đổi mật khẩu,... 
Trường hợp khi bạn liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản ZaloPay, bạn sẽ nhận được mã OTP gửi đến từ ngân hàng của bạn.