ZaloPay luôn đặt việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng lên hàng đầu. Tất cả dữ liệu thẻ thanh toán của khách hàng khi lưu trữ trên hệ thống của ZaloPay đều tuân thủ hoàn toàn theo tiêu chuẩn PCI DSS - Chuẩn bảo mật cao cấp cho lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Vì vậy bạn có thể hoàn toàn an tâm với hệ thống bảo mật của chúng tôi. 


Bạn tham khảo thêm các quy định về lưu trữ và bảo mật thông tin tại Chính sách Bảo vệ quyền riêng tư của ZaloPay.