Nhằm đảm bảo an toàn tài khoản khách hàng, ZaloPay thực hiện cơ chế giám sát đối với các giao dịch bất thường thông qua ứng dụng công nghệ thông minh. Khi phát hiện bất thường, ZaloPay lập tức chặn giao dịch và gửi tin nhắn cảnh báo đến tài khoản Zalo của bạn để ngăn ngừa thất thoát tiền của bạn trong tài khoản.