Khi ZaloPay tiếp nhận báo cáo về hành vi lừa đảo, ZaloPay sẽ phối hợp với các bên liên quan để hỗ trợ bạn kiểm tra nguồn gốc giao dịch bất thường và khóa tài khoản Ví ZaloPay của bạn. Đồng thời ZaloPay khuyến nghị bạn trình báo vấn đề của mình với ngân hàng và cơ quan công an để được hỗ trợ. ZaloPay sẽ phối hợp với cơ quan chức năng và ngân hàng khi nhận được yêu cầu cung cấp các dữ liệu liên quan, trên nguyên tắc đảm bảo các cam kết tại Chính sách Quyền riêng tư và các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến bảo mật và chia sẻ, cung cấp thông tin, để phục vụ cho quá trình điều tra.