Khi bạn liên kết thẻ không thành công với thông báo “Số điện thoại không trùng khớp với số điện thoại đăng ký với ngân hàng”, có thể do các nguyên nhân:

- Số điện thoại ZaloPay không trùng với số điện thoại bạn đã đăng ký ở ngân hàng

- Thẻ của bạn chưa đăng ký dịch vụ Internet Banking và Thanh toán trực tuyến.

 

Để khắc phục vấn đề trên, bạn vui lòng đến quầy giao dịch của ngân hàng để:

+ Đổi số điện thoại đăng ký ở ngân hàng trùng với số điện thoại ví ZaloPay.

+ Đăng ký dịch vụ Internet Banking và Thanh toán trực tuyến.

 

Nếu bạn không thể đổi số điện thoại tại ngân hàng, bạn có thể sử dụng tính năng đổi số điện thoại của ví ZaloPay theo hướng dẫn tại đây.