Bạn sẽ nhận thêm lượt tự cắt vào đầu mỗi ngày. Bạn sẽ có tối đa 5 lượt tự cắt cho mỗi Voucher trong suốt chương trình.