Bạn sẽ có tối đa 5 lượt tự cắt cho mỗi Voucher. Khi đã hết lượt, bạn hãy nhờ bạn bè cắt giúp để mau chóng nhận thưởng.