Bạn hãy kiểm tra thể lệ chương trình để đảm bảo giao dịch của bạn đủ điều kiện để nhận ưu đãi của ZaloPay. 

Bạn vui lòng kiểm tra lại thể lệ chương trình đang tham gia để xem tài khoản hoặc thao tác của bạn có thoả mãn các yêu cầu 


 • Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng bấm vào mục "Ưu đãi"
 • Bước 2: Chọn đúng khuyến mãi bạn muốn tham gia để xem thông tin chi tiết về thể lệ chương trình
 • Bước 3: Kiểm tra xem tài khoản hoặc giao dịch của bạn có đúng theo các yêu cầu trong thể lệ hay không


Các thông tin bạn cần lưu ý kiểm tra trong thể lệ chương trình bao gồm:

 • Thời hạn tham gia ưu đãi.
 • Danh sách ngân hàng được chấp nhận tham gia ưu đãi.
 • Nguồn tiền bạn sử dụng để thanh toán. Tùy thuộc mỗi chương trình sẽ yêu cầu bạn cần thanh toán từ số dư ví hay thẻ ngân hàng để nhận được ưu đãi.
 • Số lần nhận ưu đãi


Ví dụ: 

 1. Đối với các chương trình dành cho khách hàng mới bạn hãy lưu ý:
  • Tài khoản của bạn chưa từng liên kết thẻ ngân hàng và chưa từng thanh toán.
  •  Thẻ ngân hàng bạn sử dụng để tham gia khuyến sẽ là thẻ mới  
 2. Đối với các chương trình dành cho Bạn cũ, thông thường nhiệm vụ sẽ yêu cầu bạn thanh toán một dịch vụ nào đó bằng ZaloPay trước đây. 
 3. Đối với các chương trình Giới thiệu bạn bè, bạn cần lưu ý với người được giới thiệu thường cần thực hiện giao dịch thanh toán bằng nguồn tiền từ ngân hàng vừa liên kết, các ngân hàng là ngân hàng mới chưa từng liên kết và nằm trong danh sách chấp thuận của chương trình.


Nếu bạn đã thực hiện đủ các nhiệm vụ trong thể lệ chương trình nhưng vẫn không nhận được khuyến mãi, hãy cung cấp thông tin giao dịch và chương trình bạn muốn tham gia để ZaloPay nhanh chóng kiếm tra giúp bạn nhé.