Hiện tại ZaloPay đang hỗ trợ xuất hóa đơn cho các dịch vụ sau đây:

-    Thẻ điện thoại

-    Nạp điện thoại (chỉ hỗ trợ khi nạp cho thuê bao trả trước)

-    Nạp Data 3G/4G

-    Mua gói combo


Để yêu cầu xuất hóa đơn cho các dịch vụ trên, bạn hãy thực hiện các bước sau: 


Bước 1: Chọn giao dịch cần xuất hóa đơn, chọn gửi yêu cầu hỗ trợ để gửi yêu cầu xuất hóa đơn trong ngày phát sinh giao dịch, nội dung nêu rõ "Xuất hoá đơn VAT"


Bước 2: Cung cấp các thông tin xuất hoá đơn:

1/ Tên công ty

2/ Địa chỉ công ty

3/ Mã số thuế

4/ Số điện thoại

5/ Email


Bước 3: Kiểm tra tin nhắn phản hồi từ ZaloPay và chờ hoá đơn (khoảng 7-10 ngày làm việc).Lưu ý:
- Yêu cầu phát hành hóa đơn phải được gửi đến ZaloPay trong ngày phát sinh giao dịch. Nếu gửi yêu cầu sau thời gian này ZaloPay rất tiếc không thể hỗ trợ bạn xuất hóa đơn.
- ZaloPay sẽ không thể phát hành hóa đơn tài chính nếu thông tin xuất hóa đơn được cung cấp không chính xác. Bạn vui lòng kiểm tra kỹ thông tin khi gửi yêu cầu