Để giải quyết vấn đề liên quan đến tài khoản game trên các website giải trí, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát hành game bạn đã nạp thẻ để kiểm tra lại tình trạng cập nhật mã thẻ và vật phẩm trong game nhé.