Những giao dịch có sử dụng ưu đãi của ZaloPay nhưng không thành công, mã ưu đãi sẽ được tạm giữ trên hệ thống trong 15 phút trước khi được hoàn về tài khoản của bạn. Bạn hãy kiểm tra và thực hiện lại giao dịch khác để sử dụng ưu đãi nhé.