Xác thực tài khoản sẽ giúp ZaloPay bảo vệ ví của bạn hiệu quả và hạn chế được các hành vi tội phạm. Chỉ vài bước đơn giản là bạn có thể hoàn thành việc định danh tài khoản để sử dụng ví điện tử an toàn hơn. Bạn vui lòng xem thêm hướng dẫn xác thực tài khoản tại đây