Trường hợp này xảy ra do hệ thống bảo mật ghi nhận tài khoản của bạn có dấu hiệu không an toàn nhằm tránh các trường hợp gian lận hoặc đầu cơ quà khuyến mãi. Bạn vui lòng thanh toán hóa đơn không kèm khuyến mãi nhé.