Trường hợp để hủy giao dịch, bạn hãy liên hệ trực tiếp cho nhà cung cấp sản phẩm/ dịch vụ mà bạn thanh toán trên ZaloPay để phản ánh và được hỗ trợ. ZaloPay không trực tiếp thực hiện hoàn hủy giao dịch khi chưa được sự đồng ý từ nhà cung cấp
Lưu ý: Để tránh trường hợp nạp nhầm thuê bao thì ngay tại màn hình xác nhận thanh toán, bạn hãy kiểm tra lại chính xác thông tin đơn hàng (số điện thoại cần nạp, nhà mạng, mệnh giá…) trước khi nhập mật khẩu thanh toán.