Khi thanh toán thất bại do không đủ số dư, có thể bạn đang gặp các trường hợp sau
- Một số ngân hàng yêu cầu số dư tối thiểu trong tài khoản (có thể lên tới 100.000đ). Khi bạn thanh toán qua ZaloPay, số dư tối thiểu xuống dưới mức yêu cầu nên ngân hàng không chấp nhận.
- Bạn đang chọn tài khoản ngân hàng không đủ tiền. 
- Nếu bạn dùng thẻ tín dụng thì thẻ của bạn đã hết hạn mức thanh toán với giao dịch này.