Hãy đảm bảo số điện thoại của bạn có 10 chữ số không có khoảng trắng, ký tự đặc biệt và thử lại. Nếu đã nhập đúng số điện thoại nhưng vẫn không hiển thị hóa đơn, có thể bạn đang gặp 1 trong 2 trường hợp sau: 
- Chưa đến kì hạn thanh toán cước trả sau của bạn
- Số điện thoại của bạn đang bị lỗi.  Hãy liên hệ trực tiếp cho nhà mạng Viettel qua số điện thoại *199# để phản ánh và được hỗ trợ.