Hiện tại ZaloPay không hỗ trợ xuất hóa đơn cho điện thoại trả sau.


Trường hợp bạn cần xuất hoá đơn cho nhà mạng Viettel, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp nhà mạng hoặc truy cập link sau: https://vietteltelecom.vn/tra-cuu-hoa-don-dien-tu