Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn tiện ích “Thanh Toán Hoá Đơn”
Bước 2: Tại mục "Hóa đơn mới" chọn "ĐT trả sau"
Bước 3: Chọn nhà mạng và nhập số điện thoại
Bước 4: Kiểm tra số tiền, kỳ nợ cước, tên chủ hoá đơn, sau đó chọn “Xác nhận” nếu các thông tin đều chính xác
Bước 5: Chọn nguồn tiền thanh toán và chọn “Xác nhận thanh toán”


Lưu ý: Với nhà mạng Viettel, ZaloPay chỉ hỗ trợ thanh toán hoá đơn điện thoại trả sau tối thiểu 5.000 VNĐ.