Nếu bạn đã từng thanh toán trên ZaloPay, hóa đơn sẽ được lưu tại màn hình thanh toán hóa đơn. 
Nếu bạn chưa từng thanh toán hóa đơn này trên ZaloPay, bạn thực hiện theo các bước sau: 
- Bước 1: Đăng nhập ứng dụng ZaloPay, tìm Thanh toán hóa đơn, tìm ĐT trả sau
- Bước 2: Nhập số điện thoại cần tra cứu, hóa đơn trả sau sẽ được hiển thị

Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp cho nhà mạng Viettel qua số điện thoại  *199# và làm theo hướng dẫn để được hỗ trợ