Hiện tại ZaloPay chưa hỗ trợ thay đổi nội dung chuyển tiền sau khi giao dịch đã được thực hiện.