Để kiểm tra trạng thái giao dịch, bạn hãy vào ứng dụng ZaloPay và chọn mục "Lịch sử giao dịch" ở bên trái phía dưới màn hình.