Tất cả giao dịch chuyển tiền từ ZaloPay đến các Ví ZaloPay khác đều được miễn phí.