Bạn có thể mua bùa ngưng thời gian/nâng cấp súng tại cửa hàng hoặc trước khi vào ván chơi. 
Vật phẩm hỗ trợ chỉ được dùng 1 lần duy nhất trong mỗi lượt chơi.
Dùng các vật phẩm hỗ trợ bằng cách ấn vào biểu tượng ở dưới màn hình.