- Bạn cần phải thực hiện thành công nhiệm vụ Liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng đầu tiên nếu chưa từng Liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng trên ZaloPay.
- Từ các nhiệm vụ tiếp theo, bạn có thể lựa chọn thực hiện các nhiệm vụ không cần theo thứ tự. 
Thực hiện xong nhiệm vụ nào sẽ nhận quà của nhiệm vụ đó.