Bước 1: Truy cập vào màn hình chính của chương trình Nhập môn ZaloPay - Khai phá tiền tỷ
Bước 2: Bấm vào biểu tượng Túi quà trên màn hình