- Nếu người nhận chưa có tài khoản ZaloPay, họ phải bấm đồng ý nhận tiền trong khung chat Zalo giữa họ và bạn thì mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu người nhận chưa bấm đồng ý nhận tiền, trong 24 giờ, số tiền này sẽ tự động được hoàn về Ví ZaloPay của bạn.
- Lưu ý: Bạn sẽ không được hoàn tiền nếu chuyển tiền cho những người bị hạn chế tham gia chương trình”