Bạn có thể sử dụng số Xu tích lũy được để đổi Voucher tại mục “Dùng xu đổi quà”.
Các Voucher này chỉ áp dụng với các giao dịch thanh toán bằng ZaloPay (bao gồm cả giao dịch thanh toán tại cửa hàng trong hệ thống đối tác).