Nếu nhận được báo lỗi "Vượt quá số tiền tối đa trong ngày theo quy định của ngân hàng", bạn hãy kiểm tra hạn mức thanh toán theo ngày của ZaloPay với tài khoản Vietcombank liên kết nhé
Theo quy định của ngân hàng, tài khoản Vietcombank liên kết ví ZaloPay có hạn mức thanh toán qua ví như sau:
  – Trong vòng 24 giờ từ khi liên kết ngân hàng thành công: Tối đa 2 triệu đồng/ngày.
  – Trên 24 giờ từ khi liên kết: Tối đa 5 triệu đồng/ngày.
Bạn vui lòng thực hiện lại giao dịch với tài khoản Vietcombank vào ngày tiếp theo, hoặc hiện tại thanh toán bằng nguồn tiền khác nhé.