Nếu trạng thái Giao dịch nạp tiền hiển thị thành công nghĩa là số dư ví ZaloPay của bạn đã được cộng tiền. 
Trong trường hợp bạn không thấy số dư được cộng thêm, bạn hãy đăng xuất và đăng nhập lại tài khoản. Ở 1 số thời điểm do ảnh hưởng của đường truyền mạng nên số dư có thể hiển chị chậm hơn vài phút, mong bạn thông cảm đợi thêm

Số dư ví sau khi bạn thực hiện nạp tiền sẽ được hiển thị ở màn hình chi tiết giao dịch. Nếu số dư bên ngoài không khớp với số dư hiển thị ở màn hình chi tiết giao dịch bạn là do bạn có thực hiện 1 giao dịch thanh toán bằng số dư ví. Thông tin thanh toán sẽ được hiển thị ở lịch sử giao dịch để bạn thuận tiện kiểm tra lại.