Hiện tại ZaloPay chưa có chức năng xoá lịch sử giao dịch bởi vì:
- Sau khi thực hiện một giao dịch, việc kiểm tra lại lịch sử giao dịch giúp bạn xác định rằng giao dịch đó được thực hiện thành công hay thất bại?
- Ngoài ra, trong quá trình thống kê chi tiêu trên ví ZaloPay, việc kiểm tra lịch sử giao dịch cũng giúp bạn thống kê chính xác hơn.