Nếu bạn nạp tiền bị thất bại, bạn hãy kiểm tra các thông tin sau đây:
- Kiểm tra với ngân hàng xem thẻ của bạn còn hạn không, có bị khóa thẻ hoặc chức năng thanh toán trực tuyến không?
- Đối với thẻ ghi nợ quốc tế Visa/Master, bạn cần kiểm tra thêm thẻ có bị khóa dịch vụ 3D Secure (verify by Visa/MasterCard SecureCode) 
- Đảm bảo thẻ của bạn có duy trì số dư tối thiểu hoặc còn hạn mức. Một số ngân hàng yêu cầu số dư tối thiểu trong tài khoản (có thể lên tới 100.000đ)
- Trong trường hợp thẻ của bạn đã đủ các yêu cầu trên, có thể tại thời điểm bạn thực hiện kết nối giữa ngân hàng và ZaloPay đang lỗi, bạn hãy thử lại thời điểm khác nhé