Khi gặp lỗi "Số dư không đủ", bạn có thể kiểm tra một trong các nguyên nhân sau:
- Một số ngân hàng yêu cầu số dư tối thiểu trong tài khoản (có thể lên tới 100.000đ). Khi bạn thanh toán qua ZaloPay, số dư tối thiểu xuống dưới mức yêu cầu nên ngân hàng không chấp nhận.
- Nếu bạn có nhiều tài khoản ngân hàng, có thể bạn đang chọn tài khoản ngân hàng không đủ tiền.
- Nếu bạn dùng thẻ tín dụng thì thẻ của bạn đã hết hạn mức thanh toán với giao dịch này.