Giao dịch nạp tiền của bạn không thành công do không vượt qua việc kiểm tra rủi ro khi thanh toán trực tuyến bằng thẻ quốc tế
Bạn vui lòng kiểm tra và bảo đảm:
- Thẻ ghi nợ bạn sử dụng đã đăng ký dịch vụ xác thực 3D Secure (verify by Visa/MasterCard SecureCode). 
- Trong trường hợp đã đăng ký dịch vụ xác thực 3D, có thể hệ thống 3DS của ngân hàng đang phát sinh sự cố, anh chị hãy thử lại vào thời điểm khác hoặc liên hệ ngân hàng kiểm tra thêm