Nếu thiết bị của bạn không tải được trang xác thực của ngân hàng, bạn vui lòng cung cấp các thông tin sau để ZaloPay kiểm tra và hỗ trợ chi tiết:
     + Ảnh từng bước thao tác của bạn
     + Tên thiết bị
     + Phiên bản hệ điều hành
     + Phiên bản ZaloPay
     + 6 số đầu và 4 số cuối in trên mặt trước thẻ
     + Số tài khoản ngân hàng
     + Tên chủ thẻ
     + Số điện thoại bạn đăng ký với ngân hàng
     + Số CMND chủ thẻ