Mật khẩu xác thực giao dịch OTP là mật khẩu do ngân hàng gửi qua tin nhắn đến số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng. Do đó, nếu bạn thanh toán nhưng không nhận được tin nhắn OTP, xin vui lòng thực hiện lại giao dịch sau 10 phút hoặc liên hệ ngân hàng phát hành thẻ của bạn để được kiểm tra và hỗ trợ giúp ZaloPay nhé.