Thông thường giao dịch rút tiền sẽ được ghi nhận vào tài khoản ngân hàng của bạn ngay lập tức sau khi thực hiện giao dịch thành công. Tuy nhiên tùy thuộc vào ngân hàng thụ hưởng, tài khoản ngân hàng của bạn có thể nhận được tiền chậm nhất 3 ngày làm việc.
 - Nếu tài khoản nhận là tài khoản nội địa, ngân hàng sẽ cập nhật tiền vào tài khoản trong giây lát (thời gian tuỳ thuộc hệ thống ngân hàng).
- Nếu tài khoản nhận là tài khoản thẻ ghi nợ quốc tế, ngân hàng sẽ cập nhật tiền vào tài khoản trong 1-3 ngày làm việc (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ nghỉ).
Bạn vui lòng kiểm tra sao kê ngân hàng hoặc liên hệ bộ phận tư vấn của ngân hàng để kiểm tra thông tin tiền vào sau thời gian nêu trên nhé.