Trong quá trình thực hiện giao dịch, đôi khi sẽ có trường hợp giao dịch bị gián đoạn và ZaloPay cần kiểm tra thêm với ngân hàng thụ hưởng. Vì thế các giao dịch này sẽ được kiểm tra với ngân hàng thụ hưởng trong 3 ngày làm việc (không tính thứ 7, CN và Lễ) Nếu giao dịch thất bại tiền sẽ được hoàn trả lại về ví ZaloPay của bạn trong vòng 3 ngày làm việc.