Nếu quá 3 ngày giao dịch của bạn vẫn ở trạng thái đang xử lý, bạn hãy bấm vào phần gửi yêu cầu hỗ trợ để ZaloPay kiểm tra và hỗ trợ bạn.