Nếu giao dịch của bạn không thành công thì số tiền sẽ được hoàn về ví ZaloPay. 


Nếu bạn nhận được thông báo hoàn tiền từ ZaloPay

Bạn vui lòng truy cập mục Lịch sử để kiểm tra thông tin tiền vào và giao dịch sử dụng số dư ví (nếu có).
Trong trường hợp bạn không thấy số dư được cộng thêm, bạn hãy đăng xuất và đăng nhập lại tài khoản. Nếu số dư vẫn chưa được cập nhật trong lần đăng nhập mới, xin vui lòng gửi lại yêu cầu đính kèm hình chụp màn hình hiển thị số dư ví và lịch sử giao dịch để ZaloPay kiểm tra và hỗ trợ bạn kịp thời.

Nếu bạn chưa nhận được thông báo hoàn tiền từ ZaloPay

ZaloPay luôn chủ động theo dõi và liên hệ ngân hàng để tra soát giao dịch cho bạn. Thời gian tra soát sẽ từ 1-3 ngày làm việc. Nếu giao dịch phát sinh vào thứ sáu hoặc cuối tuần, kết quả giao dịch sẽ được cập nhật chậm nhất vào thứ tư tuần kế tiếp. 


Bạn hãy an tâm vì tiền sẽ được hoàn về ví của bạn ngay khi ngân hàng thông báo giao dịch không thành công.


Sau thời gian này bạn chưa nhận được tiền hoàn về ví bạn hãy bấm vào phần gửi  yêu cầu bên dưới để ZaloPay hỗ trợ bạn nhé