Bước 1: Vào “Tích Xu Đổi Quà”, chọn “Toro Xếp Bánh” 

Bước 2: Chọn 1 vòng và bắt đầu chơi 

Bước 3: Xếp các ô bánh cùng màu thành 1 hàng ngang hoặc dọc để ghi điểm. Đạt số điểm ở mốc đầu tiên để vượt cấp 

Bước 4: Nhận phần thưởng khi hoàn thành và tiếp tục qua màn chơi tiếp theo