Tất cả người dùng của ZaloPay đều có thể tham gia. Nếu ZaloPay phát hiện có dấu hiệu gian lận, người tham gia sẽ không nhận được phần thưởng từ trò chơi