Có, bạn sẽ bị mất 1 lượt nếu chưa hoàn thành vòng chơi