Có, tuy nhiên bạn sẽ nhận được phần thưởng duy nhất tại mỗi mốc và không nhận được thêm khi chơi lại.